Typy zleceń i operacji dostępnych na giełdach

Rodzaje operacji na giełdzie

Są trzy typy operacji które możesz wykonać na giełdzie:

  1. możesz coś kupić (ang. BUY) - wykorzystując fundusze na twoim koncie albo/i kredyt marginalny możesz kupić akcje, które przewidujesz, że pójdą do góry,
  2. możesz coś sprzedać (ang. SELL) - jak twoje wcześniej zakupione akcje pójdą do góry to możesz je sprzedać,
  3. możesz coś krótko sprzedać (ang. SHORT) - możesz sprzedać akcje, które pożyczasz od twojego brokera (a których nie posiadasz) jak jesteś pewien, że pójdą w dół. Jak cena akcji spadnie do określonego przez ciebie poziomu możesz odkupić (ang. COVER) akcje i oddać brokerowi. Niebezpieczeństwo polega na tym, że akcje musisz odkupić (ang. COVER) niezależnie czy pójdą w dół czy do góry, i zazwyczaj musi to być wykonane w określonym czasie i tak aby limit twojego konta nie został przekroczony. Jeśli cena zacznie szybko rosnąć i zasoby twojego konta nie są w stanie pokryć strat, broker wykona tak zwaną decyzję marginalną (and. MARGIN CALL) i zlikwiduje zasoby twojego konta aby pokryc straty i obciąży cię wszelkimi dodatkowymi kosztami. Używanie SHORT jest niebezpieczne i może spowodować straty większe niż twoje zainwestowane środki.

Główne typy zleceń giełdowych

Zlecenie Rynkowe (ang. Market Order)

Zlecenie rynkowe umieszczasz kiedy chcesz coś kupić/sprzedać ale nie zależy ci na precyzyjnej cenie ale szybkim i pełnym wykonaniem zlecenia. Takie zlecenia są bardzo szybko wykonywane po bieżącej cenie, w jakiej są dane akcje.

Zlecenie Limitowane (ang. Limit Order)

Zlecenia limitowane umieszczasz kiedy chcesz coś kupić/sprzedać poniżej/powyżej określonej ceny. Takie zlecenie jest wykonywane tylko jeśli cena spełnia twój limit (określoną wartość). Takie zlecenie jest wolniejsze i może nie wykonać się wcale albo tylko w części.

Zlecenie Rynkowe Stop (ang. Stop Market Order)

Zlecenie rynkowe stop używa się aby zabezpieczyć się przed stratami i ochronić zyski kiedy cene wyjdzie poza określony przez nas zakres. Takie zlecenie uruchamia sie automatycznie jak cena osiągnie określony poziom, ale cena po jakiej jest wykonane może trochę odbiegać od tego poziomu (tzw. poślizg ceny).

Zlecenie Limitowane Stop (ang. Stop Limit Order)

Zlecenie limitowane stop używa się aby zabezpieczyć się przed stratami i ochronić zyski kiedy cene wyjdzie poza określony przez nas zakres. Takie zlecenie uruchamia sie automatycznie jak cena osiągnie określony poziom, ale cena po jakiej jest wykonane musi byc równa lub poniżej określonego przez nas limitu. W tym zlecenie podajemy dwie ceny: cenę uruchomienia zlecenia i cenę limitu.


Główne czasowe ograniczenia wykonania zleceń giełdowych

Jest wiele dostępnych okresów czasowych na które możesz ustawić swoje zlecenie, ale kilka występuje najczęściej:

zlecenie na Dzień (ang. Day) - zlecenie bedzie wykonance w głównych godzinach działania giełdy (w Stanach tj. 9.30 do 16),
zlecenie na Dzień plus (ang. Day+) - zlecenie bedzie wykonance w rozszerzonych godzinach działania giełdy (w Stanach tj. 4 do 20),
zlecenie ważne do odwołania (ang. GTC - good till canceled).